ਤੂੰ ਮੇਰੀ Baby Doll ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ Teddy Bear ,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ #WhatsApp ਤੇ Miss U Miss U ਲਿਖਦੀ ,
ਇਧਰ ਉਧਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ,
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ #Near #Near
ਤੂੰ ਮੇਰੀ Baby Doll ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ Teddy Bear <3

Leave a Comment