ਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਆ,
ਦਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾ ਤੋ ਦੂਰ ਆ,
ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਕਰਦੀ,
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਜਰੂਰ ਆ.........♡♡

Leave a Comment