सास :- या बर्तन किसनै तोड़े ?
बहु :- सोरी मांजी
म्हारा झगड़ा हो ग्या था …

सास :- अर या डबल बैड … ???
बहु ( शरमांदे होए ) :- या तो
समझौता करदे हाण टूट ग्या 😀

Leave a Comment