ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ,
ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਨੇ,

ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਖਾਲੀ,
ਯਾਰੋ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ...

Leave a Comment