#Zindagi Bhi
#Grammar Ke Jaise Hai...
#Past Perfect Nahi Hai...
#Present Tense Hai...
Aur #Future Indefinite !!!

Leave a Comment