ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ
ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ . .

ਕੁੜੀ – 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਦੋ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ – 50 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 40 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ

ਕੁੜੀ – ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ,
10 ਰੁ ਦਾ ਨਮਕੀਨ ਦੇ ਦੋ… 😂

Leave a Comment