ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ‪#‎ਗੁਮਨਾਮ‬ ਆ ,
ਕਦੇ ਹੋਵਾਗੇ ‪#ਮਸ਼ਹੂਰ‬ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
‪ਚਾਪਲੂਸੀ‬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ,
ਦਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ‪#‎ਤਰੱਕੀਆਂ‬।

Leave a Comment