ਅੱਜ ਕੱਲ #ਇਸ਼ਕ਼ ਨਿਭਾਉਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੀ,
ਇਹ ਬਣ ਗਈ #ਖੇਡ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ,
ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ,
ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ.. :(

Leave a Comment