ਜਿਹੜੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਮੁੰਡਿਓ
ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ #Propose ਮੁੰਡਿਓ <3

ਅੱਜ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
ਇਹ Red ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ #Rose ਮੁੰਡਿਓ <3

Leave a Comment