punjabi love status Punjabi shayari Love Pyar

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ !!
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ❤
ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ !!!

punjabi shayari love pyar

Leave a Comment