ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ
#ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਂ ਦੀ
ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ
🙄🤔

#ਫੋਟੋ 📷 ਖਿਚੋਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਲਿਆ ਵਿਖਾਈ ਜ਼ਰਾ 😂😂

Leave a Comment