ਅਮਲੀ :: ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਣੀਆ ਸੀ
ਘਰਵਾਲੀ :: ਤੇ ਫਿਰ ?
.
ਅਮਲੀ :: ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਘਰਵਾਲੀ :: ਦਰੋਪਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਆ ਏ ?
.
ਅਮਲੀ :: ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਏਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਏ
ਮੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ :P

Leave a Comment