Rabb sabh nu khush rakhe..
Asin kise nu dukhi dekh hassida nahi...
Maade karma nu dukhi aapa v bathere..
Bass apna Dukh kise nu dassida nahi...

Leave a Comment