ਅਸੀਂ ਸਿਧੇ ਸਾਧੇ ਜੇ #Desi ਬੰਦੇ ਨੀ
ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਆਂ ਚੰਗੇ ਨੀ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਝੱਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਖਰੇ
ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੰਦੇ ਨੀ...

Leave a Comment