#ਬੱਚਾ ਘਰੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ #ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ :-
"ਬੱਚਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਓ "
ਬੱਚਾ :- ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ,
ਸਕੂਲ ਦੀ #Dress ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ #ਵਿਆਹ ਚੱਲਿਆਂ ! ਤੂੰ ਜਾਣਾ ?? :D :P

Leave a Comment