ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ
ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ
ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ...... :( :|

Bande naal tan
parchavan hi naal turda
Lokan nu tan jhooth bolan di aadat aa
ke asin tere naal khade aan.... :( :|

Leave a Comment