ਹਰ ਇਕ ਰੀਝ ਪੁਗਾਈ ਬਾਪੂ ਨੇ
ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਰੇਂਜ ਦਵਾਈ ਬਾਪੂ ਨੇ
ਹੋ ਗਿਆ ਵਡੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਈਉ ਹੁੰਦਾ
ਤੇਰੇ ਆਲਾ #BodyGuard ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ
ਝੱਟ ਆਖ ਦਿੰਨੀ ਏ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਆ ਜਾ
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਏ #ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਖਪਦਾ...

Leave a Comment