ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋ ਮਿੱਠੀ ਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਦਾ,ਦਾ ਲਾਈ ਦਾ ਲੇ ਸੁੰਨ
"mithun ਦਾ" "bappi ਦਾ" "pranab ਦਾ"
.
.
ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ language ਵੀ same to same ਹੀ ਏ
ਲੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੰਨ
.

"ਖੋਤੀ ਦਾ"
"ਭੂਤਨੀ ਦਾ"
"ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ"
"ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ"
"ਤੇਰੇ ਫੁਫੜ ਦਾ"

Leave a Comment