🤔 ਆਹ ਨਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਗੀ 🤔
#ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੈਡਮ :- ਬੱਚਿਓ,
"ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ" ਚ
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਦਸੋ।
ਲੱਭੂ ਕਾ ਭੋਲਾ---ਮੈਡਮ ਜੀ,
(1) ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ,
(2) ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ,
(3) ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ) ,
(4) ਮੈਹੁਲ ਚੌਕਸ਼ੀ
🤔🤔🤔😜😜😜

Leave a Comment