ਡੁਬਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਬਿਸਕੁਟ
ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ 😀😂

Leave a Comment