ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੁਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ : ਤੁਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੰਝੂ
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ :-
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ !!!

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ: ਸਾਲਿਓ !
ਐਡੀਆਂ-ਐਡੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਓ ?

ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲੇ :-
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ…😜 😂 😂

Leave a Comment