punjabi status

Time ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ...
ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ,
#ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ...

Leave a Comment