punjabi status

ਅੈਵੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਫੁਕਰੀ ਨੀ ਮਾਰਦੇ..
ਮੂਹੋ ਕੱਢ ਦੇੲੀੲੇ ਜੇਹੜੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾੳੁਨੇ ਅਾ !
ਅਣਖੀ ਤੇ ਕੱਬੇ ਅਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ..
ੲੇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾ ਪਿੰਡਾ ਵਾਲੇ #ਜੱਟ ਅਖਵਾੳੁਦੇ ਅਾ !!!

Leave a Comment