ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਜੋ ਝੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਹੋ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ
ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸਕੂਲ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਰਾਮ,ਮੁਹੰਮਦ,ਜਿਸੂ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਹੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ
ਜਾਤ ਨੌਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਜਰ ਕਰੀ ਝੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾੜਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਰੱਬ ਬਣਾਤੇ
ਦਾਗ ਚੁੰਨੀ ਲਾਕੇ ਦਰ ਮੱਥਾ ਰਗੜਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ
ਜਦ ਗੱਲ ਮਜਹਬ ਦੀ ਚੱਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣਾ
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਸਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਦੂਜੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

ਭੈਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਤੋਂ ਉਲਾਮੇ ਲੈਂਦੀ ਏ
ਆਪੇ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਰਦੀ ਤੇ ਆਪੇ ਗੱਭਰੂ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ

Leave a Comment