ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਦੀਆਂ
👇👇👇👇👇
ਨਾਂ ਪਰਚੇ ਚੋ,ਦੇਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਚੋ, ਸਾਧ ਸਰਸੇ ਚੋਂ
ਛੜਾ ਚੁਲ੍ਹੇ ਚੋ, ਜਵਾਕ ਝੂਲੇ ਚੋਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਚੋੰ
ਜਨਾਨੀ ਸੇਲ ਚੋਂ, ਕੁੱਤਾ ਖੇਲ ਚੋ, ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋੰ
ਗੱਡਾ ਗਿੱਲੇ ਚੋਂ, GST ਬਿੱਲ ਚੋਂ, ਹਨੀ ਮੀਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋੰ 😜😛

Leave a Comment