ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ #ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ...
ਪਰ #Dil ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ
ਸਾਰਾ #ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ...

Leave a Comment