ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰ
ਦਿਲ ਹਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦਾ
ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰ
ਦਿਲ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦਾ
ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸੀ ਏਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਸੀ ਏ
ਬੱਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਗਾਨਾ ਲਗਦਾ...

Leave a Comment