ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ
ਚੰਦਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗੁਲਾਮ ਗਿਆ ਏ
ਮੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਊਂਗਾ
ਜਾਨੇ ਆਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਵਹਿਮ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਦੋ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਵੇਖ ਗਈ
ਉਦੋਂ ਦਾ ਨੀਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਹੈ...

Leave a Comment