ਮੈੰ ਅੱਜ #Tattoo ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡੋਲੇ te
#ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦੇ …..
.
ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ..?
.
.
.
.
.
.
ਸ਼ੇਰ ਬਣਵਾੳਣਾ ਤਾਂ 🤔
ਲੱਕ te ਬਣਵਾਲਾ
ਡੋਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ
ਪੂੰਛ ਹੀ ਬਣ ਨੀ ਆ 😀😂

Leave a Comment