ਸ਼ਰਤ 🤝 ਲੱਗੀ ਸੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਲਿੱਖਣ ਦੀ
🙄🤔

ਉਹ #ਗੂਗਲ ਚ ਲਭਦੇ ਰਹ ਗਏ
ਤੇ ਮੈਂ  "ਘਰਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਗਈ" ਲਿੱਖ ✍️ ਦਿੱਤਾ
😂😂😂

Leave a Comment