ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ,
ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਵਾਚਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ...
ਮੇਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਦੂਰ,
ਵੇਖ ਖ਼ੁਸ਼ ਦਰਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਸ ਹੈ...

Leave a Comment