ਮੈ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨੇ #BoyFRienD kYun ਬਣਾਏ ਨੇ ?
.
keHnDi ਕਮਲਿਆ
.
.
.
ਔਖੇ ਵੇਲੇ #ਯਾਰ ਖੜ੍ਹਦੇ
ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨਾਰਾਂ....  :D :P

Leave a Comment