ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਲੇਖ ਸੀ ”ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦਾ ਮੈਚ ”
.
ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿੱਖਣ 'ਚ
30 ਮਿੰਟ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗ ਗਿਆ
.
.
ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੱਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ
ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ
.
.
.
ਪੱਪੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ..
………..
ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਰੱਦ  :D :P

Leave a Comment