ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ,
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ " ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ , ?
ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ " ਬਾਬਾ ਜੀ , ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਏ , .
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, " ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦਾ ਏ , ਇਹ ਕੌਣ ਏ ?
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ " ਬਾਬਾ ਜੀ , ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਏ , ਬੰਬਈ ਦਾ .
ਬੁਜਰਗ : ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ , ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਏ ?
ਮੁੰਡਾ : ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਏ , ਮਦਰਾਸ ਦੀ
ਬਾਬਾ : ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ , ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ , ਇਹ ਕੌਣ ਏ ?
ਮੁੰਡਾ : ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਏ ਜੀ , ਦਿੱਲੀ ਦਾ .
ਬਾਬਾ : ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ , ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ , ਇਹ ਕੌਣ ਏ ?
ਮੁੰਡਾ : ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਡਰੈਕਟਰ ਏ , ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ .
ਬਾਬਾ : ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ !!!!
ਮੁੰਡਾ : ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ?
ਬਾਬਾ : ਆਹੀ ਕੇ , ਇੰਨੇ ਕੰਜਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 😜 😂

Leave a Comment