punjabi funny status Punjabi Status Punjabi Troll Binnu Dhillon Binnu Meme

ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ 👩 ਦੇ BF ਵੇਖ ਕੇ 🤔
ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ❤️ ਕਰਦਾ ਹੈ
🙄🤔
ਮੈਡਮ ਜੀ !
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ? 😂

punjabi status punjabi troll binnu dhillon binnu meme

Leave a Comment