ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ‪ਡਾਵਾਂਡੋਲ‬ ਸੀ,
ਹੁਣ #ਯਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਐ ‪#‎ਉਡਾਰੀ‬ ,
ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਮੱਥਾ ਹੁਣ ‪#‎ਆਸ਼ਕੀ‬ ਨੂੰ ,
ਫਿਰਦਾ ਐ ਬਣ ਕੇ ‪#‎ਸ਼ਿਕਾਰੀ‬...

Leave a Comment