ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ #ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਨੀ...
ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਏਂ,
ਕੋਈ #ਫੁਕਰੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣੀ ਨੀ !!!

Leave a Comment