#ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ #ਗਰੂਰ ਬੱਲੀਏ 😎
ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ #ਸਰੂਰ ਬੱਲੀਏ🤘
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ #ਗੱਲਾ ਹੁੰਦੀਆ 👥
#ਗੱਭਰੂ ਦਾ #ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ #Sangrur ਬੱਲੀਏ !!!

Leave a Comment