ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ,
ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਓਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ...

Sang sharam de gehnian naal
jachdi kudi kuari
gabhru putt ohi changa jihda
mapean da aagiakari...

Leave a Comment