punjabi status

ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ..

ਯਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ #Att ਕਰਾਉਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 😎

punjabi status punjabi troll binnnu dhillon punjabi funny

Leave a Comment