ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਾ
ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਕਿਨੇ #Fan ਦੇਖ ਲਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ #Desi Look ਅੱਤ ਕਰਦੀ
ਸੋਹਣੀਏ #Brand Att ਪਾਉਂਦਾ ਗੱਬਰੂ
ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ
#VVIP ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗੱਬਰੂ :) ;)

Leave a Comment