ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ 
ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁਛੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੱਸੀਆਂ
ਕਿੰਝ ਸਮਝਾਵਾ ਇਹ ਦੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜਾਂ ਨੇ
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖ ਸੱਜਣਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਰਜਾਂ ਨੇ

Leave a Comment