ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
🤔🙄
2 GB RAM ਮੋਬਾਇਲ 📲 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ
😂😂😂

Leave a Comment