ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਪੱਪੂ ਨੂੰ:-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ 😍🥰

ਪੱਪੂ:- ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਨਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਸਾਲਿਓ !
😂😂😂

Leave a Comment