ਉਸ #ਬੇਵਫਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ
ਮੈਂ "JAM" ਉਠਾਇਆ....
.
.
.
.
ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ #Bread ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ,
ਹਰ #ਆਸ਼ਿਕ਼ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਵੇ
ਆਖਿਰ ਸੇਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ... :D :P

Leave a Comment