ਹਰ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਏ___
.
.
.
.
ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਆ___  :P

Leave a Comment