ਇਕ ਆਟੋ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ KiSs ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
.
.
ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਟੋ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈੰਟ ਹੋ ਗਿਆ
.
.
ਆਟੋ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ " ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
#Titanic ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ...,,,hahaha :D

Leave a Comment