۩ ਇਸ਼ਕ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਯਾਰੋ__
۩ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਧੱਕੇ__

۩ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਜਾਨ ਖਿਲਾਡੀ__
۩ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਖਿਲਾਡੀ ਪੱਕੇ__

Leave a Comment