ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ‪#‎ਵੈਰ‬ ਜੱਟ ਦਾ
ਤਾਹਵੀ ਯਾਰੋ ‪#‎ਹੱਸ‬ ਕੇ ਅਾ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ
ਕਦੇ ਚੱਲਣ ‪#‎ਦਾਦੇ‬ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ‪#‎ਪੋਤੇ‬ ਦੀਆਂ
ਓਏ ‪ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀ ਵੈਰ ਕਦੇ ‪#‎ਮੋਰ‬-ਸੱਪ ਦਾ

Leave a Comment