ਨਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਦਾ
ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀ ਘੋੜੀ ਏ !!!
.
.
Loafer ਬਣ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਸੋਹਣੀਏ
ਜੱਟ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਏ...

Leave a Comment